Villkor

Regler och villkor för Beeub

Introduktion

Dessa standardvillkor för webbplatsen skrivna på denna webbsida ska hantera din användning av vår webbplats, Beeub tillgänglig på https://beeub.com.

Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och påverkar din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtyckte du till att acceptera alla villkor som är skrivna här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om någon av dessa standardvillkor för webbplatsen. Dessa villkor har skapats med hjälp av villkoren.

Minderåriga eller personer under 18 år får inte använda denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Förutom innehållet du äger, enligt dessa villkor, äger Beeub och/eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du beviljas begränsad licens endast i syfte att se materialet som finns på denna webbplats.

Restriktioner

  • Du är specifikt begränsad från allt av följande:
  • publicera material på webbplatsen i andra medier;
  • sälja, underlicensiera och/eller på annat sätt kommersialisera material på webbplatsen;
  • offentligt framföra och/eller visa material på webbplatsen;
  • använda denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadligt för denna webbplats;
  • använda denna webbplats på något sätt som påverkar användarens åtkomst till denna webbplats;
  • att använda denna webbplats i strid med tillämpliga lagar och förordningar, eller på något sätt kan orsaka skada på webbplatsen eller någon person eller affärsenhet;
  • delta i datautvinning, datainsamling, datautvinning eller någon annan liknande aktivitet i samband med denna webbplats;

använda denna webbplats för att engagera sig i någon reklam eller marknadsföring. Vissa delar av denna webbplats är begränsade från att vara åtkomst av dig och Beeub kan ytterligare begränsa åtkomsten av dig till alla delar av denna webbplats, när som helst, efter eget gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också hålla konfidentialitet.

Ditt innehåll

I dessa standardvillkor för webbplatsen avser “ditt innehåll” allt ljud, videotext, bilder eller annat material som du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll ger du Beeub en icke-exklusiv, världsomspännande oåterkallelig, underlicenserbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter. Beeub förbehåller sig rätten att ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls “i befintligt skick” med alla fel, och Beeub uttrycker inga utfästelser eller garantier, av något slag relaterat till denna webbplats eller materialet som finns på denna webbplats. Dessutom ska ingenting på denna webbplats tolkas som att ge dig råd.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Beeub, eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda, hållas ansvarig för något som uppstår ur eller på något sätt har samband med din användning av denna webbplats, oavsett om sådant ansvar är under kontrakt. Beeub, inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda ska inte hållas ansvariga för något indirekt, följdansvar eller särskilt ansvar som uppstår ur eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

Skadeersättning

Du håller härmed Beeub skadeslös i största möjliga utsträckning från och mot alla och/eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till åtgärder, skador och utgifter som på något sätt uppstår i samband med ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogiltig enligt tillämplig lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de återstående bestämmelserna häri påverkas.

Variation av villkor

Beeub har tillåtelse att revidera dessa villkor när som helst som det anser lämpligt, och genom att använda denna webbplats förväntas du granska dessa villkor regelbundet.

Uppdrag

Beeub tillåts att överlåta, överföra och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan något meddelande. Du har dock inte rätt att överlåta, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Beeub och dig i relation till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten pk, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för de statliga och federala domstolarna i pk för att lösa eventuella tvister.